top of page
Nyksund2.JPG

Øksnes

ART - COASTAL CULTURE 

Som et ledd i reisemålsutviklingen har Øksnes kommune "Fem fiskevær" som konsept. Sammen med reiselivsnæringen, handelsnæring, lokale og interessenter skal det de neste årene skapes innhold og identitet i dette spennende konseptet. AiRV har derfor også valgt "Fem fiskevær" og kystkultur som tema for kunstnerresidensene.

 

Bosted vil være på Myre, men du vil få god mulighet til å reise rundt å bli kjent med hele kommunen. 

SØKNADSFRIST: Fristen har passert

Fleet

HVA VI TILBYR:

 

  • Opphold: 10 dager x 2

  • Første opphold: april/mai 

  • Andre opphold:  oktober

  • Honorar: 7000 kr pr opphold

  • Reiseutgifter dekkes

  • Utgifter for kost og losji dekkes

  • Leiebil kan skaffes om det er nødvendig

  • Samarbeid med lokale aktører/kunstnere/ frivillige

Alle profesjonelle kunstnere og kunstnergrupper opp til 3 personer kan søke. Vi vil også oppfordre grupper som jobber på tvers av disipliner å søke. Gruppen trenger med andre ord ikke kun bestå av kunstnere, men også av andre som jobber innenfor andre fagfelt. 

HB grått lys værret.jpg

Nyksund (Foto: Holmvik brygge)

Myre%20fra%20stavtinden_edited.png

Myre (Foto: Øksnes kommune)

DE FEM FISKEVÆR

Tinden, Skipnes og Stø er turistperler som fortsatt lever. Nyksund er det transformerte fiskeværet og Myre den moderne prototypen - et sant, usminket og autentisk uttrykk for ei levende fiskerinæring. 

TINDEN, SKIPNES OG STØ

Tinden, Skipnes og Stø var fra gammelt av rorvær og handelssteder, med handelsmessig betydning siden 1600-tallet. Det var små samfunn bestående av fiskebønder, og godt besøkt under vintersesongen av tilreisende fiskere. Rorbuene ble fylt opp, og det var liv og røre. Etter en lang periode med fraflytting og forfall, står Tinden og Skipnes frem som et ferie- og fritidssted. Landsbyene blir levende igjen. Hovedhuset på Tinden er et langhus fra 1860-tallet med hele 29 rom. Det er i dag fredet av Riksantikvaren, og er arkitektonisk det beste eksemplet i Øksnes på et velbevart fiskevær av tradisjonell type. Tindens monumentale beliggenhet, med sine vakre bygninger, gjør stedet til den kanskje største attraksjonen for tilreisende til Vestbygda. Stø har fremdeles et aktivt næringsliv med fiskemottak, og kafé og restaurant på sommeren. Her finner vi også en blomstrende turisme med bl.a. hvalsafari og sel- og fuglesafarier.

NYKSUND

​Nyksund var på begynnelsen av 1900-tallet det nest største fiskeværet i Vesterålen. Nærheten til fiskefeltene utenfor gjorde stedet svært egnet. Men ny teknologi i form av motorer og større båter gjorde havna i Nyksund for liten. På sekstitallet flyttet de siste beboerne, og Nyksund ble en spøkelsesby. En tysk mann på en motorsykkel skulle bli starten på en ny æra i Nyksund. Fullstendig fortapt og forelsket i stedet vendte mannen tilbake til universitetsmiljøet hans i Vest-Berlin. De neste 10- 15 årene var det unge mennesker fra store deler av Europa som satte alle kluter til for å berge hus og brygger i Nyksund. Etter hvert ble stedet populært for tilreisende kunstnere og turister, som lot seg inspirere av de historiske omgivelsene, den storslåtte naturen, og de alltid skiftende vær- , vind- og lysforhold. Nyksund har de siste årene vokst fram som et at de mest besøkte stedene i Vesterålen. Stedet har flere gallerier, og flere kunstnere har etablert bolig og verksted her. Det tilbys yogaopphold, og hver sommer arrangeres utstillinger, konserter og festival. 

MYRE

Myre er prototypen på et moderne og vellykket fiskevær. De store trålerne gir arbeidsplasser, i tillegg til kystfiskerne på snurrevadbåter og moderne sjarker som leverer fangsten sin til bedriftene på stedet. Biproduksjons-bedrifter er også viktige næringer: levendetorsk-hotell, utvinning av proteiner og tranproduksjon. På Myre finner du også lakseoppdrett og en stor laksefòrprodusent, som har hovedkontoret sitt her. I kjølvannet av fiskeindustrien har alle typer servicefunksjoner vokst fram - kommuneadministrasjon, skoler, forretninger, hotell, bensinstasjoner osv. Det har i løpet av noen få tiår blitt utviklet et bymessig samfunn med et variert næringsliv. Myre har også virket som ei bremse mot videre utflytting fra kommunen og har sikret befolkninga del i velstandsutviklinga. Men alt har vokst opp rundt fiskeindustrien.

Fiskerinæringen er fortsatt den bærende næringen i Øksnes i dag, men også opplevelsesturisme for kjøpssterke nordmenn og utenlandske turister har blitt viktig. Dette er en ny virksomhet, med stor vektlegging på identitet og historiefortelling.

 

ARBEIDSSTED: Myre

BOSTED: Myre

IMG_7988.JPG
Stengt for flere søknader

Utsikt fra Myre (Foto: Hanne Fredheim)

Foto: Øksnes kommune, Svein Erik Tøien, Odd-Eirik Einarsen, Harald Sommer, Hanne Fredheim, Anders M.Frantzen, ASKR

Destinations
Crew
bottom of page