Nyksund2.JPG

Øksnes

ART - COASTAL CULTURE 

Det transformerte fiskeværet Nyksund

For de som tidligere levde på det værharde og eksponerte fiskeværet Nyksund har det vært en evig kamp for tilværelsen. I dag fremstår Nyksund som et møtested for kreativitet og rekreasjon i et nyskapende miljø, med sin helt unike energi og atmosfære. Nærheten til naturen og nærheten til historien vil være sentrale elementer i gjesteoppholdet.

SØKNADSFRIST: 2022 (dato kommer senere)

Første og andre opphold: 2022

 

HVA VI TILBYR:

 

  • Opphold: 10 dager x 2

  • Første opphold: 2022 

  • Andre opphold:  2022

  • Honorar: 7000 kr pr opphold

  • Reiseutgifter dekkes

  • Utgifter for kost og losji dekkes

  • Leiebil kan skaffes om det er nødvendig

  • Samarbeid med lokale aktører/kunstnere/ frivillige

Alle profesjonelle kunstnere og kunstnergrupper opp til 3 personer kan søke. Vi vil også oppfordre grupper som jobber på tvers av disipliner å søke. Gruppen trenger med andre ord ikke kun bestå av kunstnere, men også av andre som jobber innenfor andre fagfelt. 

HB grått lys værret.jpg

Nyksund (Foto: Holmvik brygge)

Myre%20fra%20stavtinden_edited.png

Myre (Foto: Øksnes kommune)

DET GAMLE FISKEVÆRET NYKSUND

Bebyggelsen i fiskeværet Nyksund er spredt på to øyer, Nyksundøya og Ungsmaløya. Nyksund ligger dermed åpent og solfylt til, men også eksponert for alt av vær. På begynnelsen av 1900-tallet var stedet det nest største fiskeværet i Vesterålen. Nærheten til fiskefeltene utenfor gjorde stedet svært egnet. Men ny teknologi i form av motorer og større båter ble etterhvert tatt i bruk, og havna i Nyksund ble for liten. På sekstitallet flyttet de siste beboerne, og rundt 1970 var det slutt. Kaier, brygger og bolighus var overlatt til vær og vind på et av kystens mest utsatte steder. Nyksund ble en spøkelsesby.

DET NYE FISKEVÆRET NYKSUND

En tysk mann på en motorsykkel skulle bli starten på en ny æra i Nyksund. Fullstendig fortapt og forelsket i stedet vendte mannen tilbake til universitetsmiljøet hans i Vest-Berlin. De neste 10- 15 årene var det unge mennesker fra store deler av Europa som satte alle kluter til for å berge hus og brygger i Nyksund. Det internasjonale Nyksundprosjektet med prosjektleder Burkhard Herrmann og øksnesordfører Finn Steen i spissen satte Nyksund ettertrykkelig på kartet. Etter hvert ble stedet populært for tilreisende kunstnere og turister, som lot seg inspirere av de historiske omgivelsene, den storslåtte naturen, og de alltid skiftende vær- , vind- og lysforhold. Nyksund har de siste årene vokst fram som et at de mest besøkte stedene i Vesterålen. Stedet har flere gallerier, og flere kunstnere har etablert bolig og verksted her. Det tilbys yogaopphold, og hver sommer arrangeres utstillinger, konserter og festival. Her finner vi også en av skulpturene «Etterbilder», som er en del av Skulpturlandsskap Nordland. Og ved Skåltofta, rett ved Nyksund, ligger også restene av de største langhusene fra vikingtiden man kjenner til i Norge. Her i havgapet, ønsker vi å ta i mot kunstnere på gjesteopphold, som kan la seg inspirere av fiskeværets gamle og nye historie, muligheter og naturens velde.

ØKSNES KOMMUNE

Øksnes har også andre historiske og spennende fiskevær: Tinden, Skipnes, Stø og Myre.

Tinden, Skipnes og Stø var fra gammelt av rorvær og handelssteder, med handelsmessig betydning siden 1600-tallet. Det var små samfunn bestående av fiskebønder, og godt besøkt under vintersesongen av tilreisende fiskere. Rorbuene ble fylt opp, og det var liv og røre. Etter en lang periode med fraflytting og forfall, står Tinden og Skipnes frem som et ferie- og fritidssted. Landsbyene blir levende igjen. Tinden er i dag fredet av Riksantikvaren, og er arkitektonisk det beste eksemplet i Øksnes på et velbevart fiskevær av tradisjonell type. Stø har fremdeles et aktivt næringsliv med fiskemottak, og kafé og restaurant på sommeren. Her finner vi også en blomstrende turisme med bl.a. hvalsafari og sel- og fuglesafarier.

Myre er prototypen på et moderne og vellykket fiskevær. De store trålerne gir arbeidsplasser, i tillegg til kystfiskerne på snurrevadbåter og moderne sjarker som leverer fangsten sin til bedriftene på stedet. Biproduksjons-bedrifter er også viktige næringer: levendetorsk-hotell, utvinning av proteiner og tranproduksjon. På Myre finner du også lakseoppdrett og en stor laksefòr-produsent, som har hovedkontoret sitt her. I kjølvannet av fiskeindustrien har alle typer servicefunksjoner vokst fram - kommuneadministrasjon, skoler, forretninger, hotell, bensinstasjoner osv. Det har i løpet av noen få tiår blitt utviklet et bymessig samfunn med et variert næringsliv. Myre har også virket som ei bremse mot videre utflytting fra kommunen og har sikret befolkninga del i velstandsutviklinga. Men alt har vokst opp rundt fiskeindustrien.

Fiskerinæringen er fortsatt den bærende næringen i Øksnes i dag, men også opplevelsesturisme for kjøpssterke nordmenn og utenlandske turister har blitt viktig. Dette er en ny virksomhet, med stor vektlegging på identitet og historiefortelling.

 

ARBEIDSSTED: Nyksund

BOSTED: Nyksund

SØKNADSFRIST: 2022 (dato kommer senere)

IMG_7988.JPG

Utsikt fra Myre (Foto: Hanne Fredheim)

Foto: Øksnes kommune, Svein Erik Tøien, Harald Sommer, Hanne Fredheim, Anders M.Frantzen