top of page
Sortland panorama Hurtigruta Foto Torgei

Sortland

ART - URBAN SPACES

Urban Heritage: Vi ønsker å forsterke det kunstneriske innholdet eller tilstedeværelsen i byrommet med å ta i mot kunstnere på gjesteopphold, ved å inkludere både fortidens og nåtidens “byrom”.

SØKNADSFRIST: Fristen har passert

Fleet

HVA VI TILBYR:

 

  • Opphold: 10 dager x 2

  • Første opphold: mai 2022

  • Andre opphold: oktober 2022

  • Honorar: 7000 kr pr opphold

  • Reiseutgifter dekkes

  • Utgifter for kost og losji dekkes

  • Leiebil kan skaffes om det er nødvendig

  • Samarbeid med lokale aktører/kunstnere/ frivillige

Alle profesjonelle kunstnere og kunstnergrupper opp til 3 personer kan søke. Vi vil også oppfordre grupper som jobber på tvers av disipliner å søke. Gruppen trenger med andre ord ikke kun bestå av kunstnere, men også av andre som jobber innenfor andre fagfelt. 

168497840.jpg

Jennestad handelssted

Tekst på blå bunn - Kunstprosjekt med un

Skrift på blå bunn

UTVIKLINGEN AV SORTLAND

Sortland er en ung by som har vokst raskt, og har også blitt regionsenteret for Vesterålen. Byen ligger ved Sortlandssundet lengst øst på Langøya, ved Sortlandsbrua over til Hinnøya, og har rundt 10.500 innbyggere. 

 

For hundre år siden ble Sortland beskrevet som et «kirkested med 33 beboende huse og 254 hjemmehørende beboere». Da var yttersida av Vesterålen mye viktigere og nærhet til sjøen grunnlaget for fiske og båttrafikk. Sortland ble sentral da kommunikasjonene endret seg med mye mer transport av dampbåter gjennom Sortlandssundet, og senere med utbygging av landeveis ferdsel – Sortland ble da etter hvert knutepunktet i regionen. På slutten av 1970-tallet ble Vesterålen knyttet enda tettere sammen av broer der hvor fergene tidligere bandt øyene sammen. 

 

Den sterke veksten har forandret Sortland, og mange av de gamle byggene er i dag borte. Sortland har i dag 3 store kjøpesenter, noe som samler aktivitet i sentrum, men som samtidig skaper utfordringer og et noe uryddig bybilde. Sortland står i fare for å miste møteplasser som er viktige både for identitet og sosialisering. AiRV ønsker å bidra i utviklingen av Sortland og samtidig forsterke og fornye stedets ”sjel” med kunst.

MNSF0454-121_2.jpg

Sortland anno 1940

TIDLIGERE PROSJEKTER

Mange mener at Sortland trenger en estetisk og miljømessig opprusting og en klarere identitet. I 1998 presenterte kunstneren Bjørn Elvenes ideen til den blå byen, som ble Sortland kommunes tusenårsprosjekt. Prosjektet skapte storm, men litt om litt ble byen blåere og blåere for hvert år. Ideen skulle forbedre det offentlige rom og skape grobunn for kreativitet. Noen av denne skaperkraften har blitt til Skrift på blå bunn. Ungdom fra Vesterålen har sammen med forfatter Lars Saabye Christensen deltatt i en poetisk dugnad med ord, en linje eller et dikt på de blå fasadene. Etter hvert som byen fikk flere blå fasader – ble stadig flere sider i utendøra-boka skrevet.  Skrift på blå bunn har også vært til inspirasjon for barn, kunstnere, arkitekter, utbyggere og til innhold i festivaler og kulturdager. Vi ønsker å få revitalisert blåbyen og mener at nye kunstuttrykk kan bidra til dette.

Sentralt på torget i den blå byen, finner vi skulpturen «Havsøye», som er en del av Skulpturlandsskap Nordland. Like ved, i Bankgata, finner vi street-art prosjektet «Drømmen om Sortland» av Linda Zina Aslaksen og Tina Aslaksen.

JENNESTAD HANDELSSTED

8 km utenfor Sortland sentrum finner du Jennestad, som var et aktivt handelssted med landhandel, skipsekspedisjon og poståpneri og opplevde sin «storhetstid» i første halvdel av 1900-tallet. I dag er Galleri Jennestad er anerkjent galleri som arrangerer utstillinger med nasjonale og internasjonale kunstnere, og hovedhuset brukes også til konserter om sommeren.  I brygga er det gamle miljøet bevart og er en viktig del av handelshistorien i Sortland kan oppleves her. 

PROSJEKTET

AiRV kan hjelpe til med å skape en følelse av fornyelse av den blå byen - en invitasjon til kreativitet og utvikling, men også en bevaring av våre kollektive minner og tradisjoner, og en sterkere felles identitet. Kanskje en kan trekke noen linjer mellom møtet med det gamle handelsstedet og dagens handelsby ut fra sine egne erfaringer og perspektiver og gjerne se sammenhengen mellom urbane trekk i nordre Nordland med urbane trekk i andre «utkanter» av Europa. Det er et ønske at det kunstuttrykket som velges lar seg bevege mot Europeisk kulturhovedstad 2024 og Grenseløs Vesterålen 2024, og at hovedfokuset er på barn og unge, samt unge voksne, «den moderne europeer i nord»

ARBEIDSSTED: Kunstnerhuset i Sortland, Jennestad Handelssted og Sortland sentrum 

BOSTED: Kunstnerhuset i Sortland 

Stengt for søknader
Kunstnerhuset sett nordfra Foto Trond Ga

Kunstnerhuset

Foto: Sortland museum, Sortland kommune, Alf Oxem

Destinations
Crew
bottom of page