top of page

Hva er AiRV?

Mål og ambisjoner

AiR Vesteraalen er en helhetlig kunstnerresidensordning for våre fem vesterålskommuner. Prosjektet varer i fire år, og vi deler det opp med to perioder på to år.

Hovedpartnere er Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV), Kultursamarbeidet i Vesterålen (inkl.kommunene) og Museum Nord, med stedspartnerene:

  • Sortland (Sortland/Jennestad)- Jennestad galleri/atelier/Kunstnerhuset

  • Hadsel (Melbu) - Neptun Art/Science Lab, NAKV og Museum Nord

  • Bø (Vinjesjøen) - Bø museum/Friluftsgalleriet

  • Øksnes (Nyksund) - Nyksund

  • Andøy (Bleik) - Andøya Space

AiRV er et felles kunstløft for Vesterålen med en internasjonal dimensjon, en sterk lokal forankring og

et ulikt fokus på hvert sted.

Målet med disse residensene er å bidra til identitets- og kunnskapsutvikling, oppmerksomhet og opplevelser. Engasjement og økt kulturell deltakelse er viktig for oss. 

 

Vi ønsker å synliggjøre Vesterålen og styrke kultursamarbeidet i regionen. Prosjektet skal sette spor, bidra til stedsutvikling, og ikke minst dialog.

Residensene er for de som: 

 

  • viser en tydelig interesse for våre mål, og ser muligheter for stedsutvikling

  • kan vise til erfaring med fellesskapsutvikling og samarbeid med lokalsamfunn

Vilkår og informasjon om ditt opphold 

Vi ønsker oss en kunstnergruppe eller opptil tre individuelle kunstnere på hvert sted. Kunstnere og kreative aktører kan søke individuelt eller som gruppe. De individuelle som søker seg til oss trenger ikke å skape noe sammen, om det de skaper hver for seg kan presenteres som en helhet. Prosjektet har det kuratoriske ansvaret for å føre individuelle søkere sammen.

Alle som bor og arbeider i Europa kan søke (EU, EØS og Storbritannia)

Alle profesjonelle kunstnere kan søke, uavhengig av kjønn, bosted eller alder, og uansett hvor i karriereforløpet en befinner seg. Alle kunstformer er også velkommen, og vi vil også oppfordre grupper som jobber på tvers av disipliner å søke. Gruppen trenger med andre ord ikke kun bestå av kunstnere, men også andre som jobber innenfor andre fagfelt. 

Hver gruppe får to opphold á 10 dager. Tidspunktene  finner du under de respektive stedene i menyen over.

Første opphold vil gå med til å bli kjent på stedet, gjøre research, bli kjent med lokale aktører og samarbeids- partnere, og starte på den kreative prosessen.

Andre opphold vil inkludere produksjon av et ferdig verk, som skal deles og formidles til lokalbefolkningen. Vi vil om mulig knytte dette til et allerede eksisterende kulturarrangement.

 

Prosjektleder følger opp prosjektet og vil sammen med stedspartner bidra til et godt vertskap. 

Kunstnerne vil få et honorar på 7000 NOK (pr kunstner, pr opphold).

Prosjektet dekker reisen til og fra Vesterålen, samt oppholdsutgifter. Prosjektet vil også stå for leiebil om dette er nødvendig.

Prosjektet kan dekke kostnader knyttet til kunstproduksjon på inntil kr 10 000,- for det andre oppholdet, fordelt på inntil tre kunstnere. 

Eierskap til resultatet avtales og kontraktføres for hvert tilfelle.  

Bakgrunn for prosjektet

I Vesterålen har man gjennom Kultursamarbeidet i Vesterålen og Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap hatt kunst og kulturutveksling-prosjekter over 30 år.

Prosjektperioden sammenfaller med Bodø 2024, Europeisk kulturhovedstad. Det er naturlig å kople AiRV på dette etterhvert.

For oss er det viktig at prosjektet setter spor - ARVEN etter prosjektet skal være tydelig og inspirerende og kan hende utfordrende?

bottom of page