top of page

Hva er AiRV?

Mål og ambisjoner

AiR Vesteraalen er en helhetlig kunstnerresidensordning for våre fem vesterålskommuner. Prosjektet varer i fire år. Air Vesteraalen startet i 2020, og går inn i en sluttfase i 2024. Det vil ikke lenger være open calls i AiRV. I 2024 er våre prosjekter en del av Bodø 2024, Europeisk kulturhovedstad.

Hovedpartnere er Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV), Kultursamarbeidet i Vesterålen (inkl. kommunene) og Museum Nord, med stedspartnerene:

  • Sortland (Sortland/Jennestad)- Jennestad galleri/atelier/Kunstnerhuset

  • Hadsel (Melbu) - Neptun Art/Science Lab, NAKV og Museum Nord

  • Bø (Vinjesjøen) - Bø museum/Friluftsgalleriet

  • Øksnes (Nyksund) - Nyksund

  • Andøy (Bleik) - Andøya Space

AiRV er et felles kunstløft for Vesterålen med en internasjonal dimensjon, en sterk lokal forankring og

et ulikt fokus på hvert sted.

Målet med disse residensene er å bidra til identitets- og kunnskapsutvikling, oppmerksomhet og opplevelser. Engasjement og økt kulturell deltakelse er viktig for oss. 

 

Vi ønsker å synliggjøre Vesterålen og styrke kultursamarbeidet i regionen. Prosjektet skal sette spor, bidra til stedsutvikling, og ikke minst dialog.

Her kan du lese nyheter om kunstneropphold i regi av AiR Vesteraalen.

bottom of page