top of page
Eplevika.jpg

Andøy

ART - SCIENCE - TECHNOLOGY

Andøya Space og AiRV vil kunne representere noe helt nytt innen kunstnerisk og vitenskapelig samarbeid i Vesterålen. Prosjektet vil by på refleksjoner omkring forholdet mellom kunst, teknologi og vitenskap, og AiRV ønsker å legge opp til et interessant og givende samarbeid mellom kunstnerne og fag- og forskningsmiljøet på Andøya Space og Space Education.

 

SØKNADSFRIST: Fristen er passert

 

Fleet

HVA VI TILBYR:

 

  • Opphold: 10 dager x 2

  • Første opphold: 4.-13. okt 2021

  • Andre opphold: feb 2022 (under Nordlyst)

  • Honorar: 7000 kr pr opphold

  • Reiseutgifter dekkes

  • Utgifter for kost og losji dekkes

  • Leiebil kan skaffes om det er nødvendig

  • Samarbeid med lokale aktører/kunstnere/ frivillige

Alle profesjonelle kunstnere og kunstnergrupper opp til 3 personer kan søke. Vi vil også oppfordre grupper som jobber på tvers av disipliner å søke. Gruppen trenger med andre ord ikke kun bestå av kunstnere, men også av andre som jobber innenfor andre fagfelt. 

_DSC9291 (1).JPG

Andøya Space (Foto: Andøya Space)

_DSC3477.jpg

Space Education (Foto: Space Education)

ANDØYA SPACE OG SPACE EDUCATION

Space Education er et nasjonalt senter og skolelaboratorium for alle utdanningsnivåer innenfor romrelatert opplæring. De jobber for å skape økt interesse for real- og teknologifagene og tilbyr alt fra internasjonale space camps for ungdommer, til astronaut-skole for små barn. Med sin samlokalisering med Andøya Space, gjør Space Education aktiv bruk av de unike nasjonale ressursene som finnes på romsenteret. Space Education bruker verdensrommet som prosjekt helt ned på barnehagenivå og inspirerer til fordypning rundt begrep som: Tid, avstand, størrelse, årstider, døgn, farge, form, språk, matematikk, biologi, undring, filosofi, system, sammenhenger, teknikk, forskning osv. 

Oppholdet på Andøya Space vil knyttes til kunst som utvikles stedsspesifikt til området. Kunstnernes oppgave blir å skape kunst som er integrert med omgivelsene og som utforsker dets forhold til lokasjonen på stedet. Samtidig skal hele Andøy tas i bruk som inspirasjon og del av oppholdet. 

 

ANDØY KOMMUNE

Andøy kommune ligger helt nord i Vesterålen, og består av 4700 innbyggere fordelt på øyene Andøy og Hinnøya. Kommunesenteret Andenes ligger ute på den nordlige spissen av Andøya og hviler på kanten av kontinentalsokkelen. Fiskeri og hvalturisme er derfor viktige næringer for kommunen.

I tillegg til tradisjonelle næringer har kommunen høyteknologiske arbeidsplasser knyttet til landbasert lakseoppdrett, nordlys og atmosfæreforskning, og snart Nord-Europas første anlegg for oppskyting av satellitter.

KUNSTNERE

Kunstnere som tidligere har oppholdt seg på Andøya har lagt vekt på at de har fått ro og rom til å jobbe, og samtidig hatt et vertskap som har tilrettelagt for å utforske kommunen og blir kjent med naturen, stedene og folkene i kommunen.

 

PROSJEKTET

Prosjektet vil by på refleksjoner omkring forholdet mellom kunst, teknologi og vitenskap, og AiRV ønsker å legge opp til et interessant og givende samarbeid mellom kunstnerne og fag- og forskningsmiljøet på Andøya Space og Space Education. Det vil bli en aktiv nedbygging av grensene mellom kunst og vitenskap. To områder som kan overlappe hverandre, eller et skille som kan utfordres.

ARBEIDSSTED: Andøya space

BOSTED: Nylig renovert leilighet (tidligere låve) på Bleik, med tre soverom

Stengt for søknader
Bosted, Bleik.jpg

"Låven" på Bleik

Foto: Andøya Space, Andøy kommune

Destinations
Crew

Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen, Hanne Fredheim

bottom of page